PUSH – revisited
a tribute to Simon Gronowski & Koenraad Tinel

Thank you all so much for being there  ♡

SIMON GRONOWSKI
Simon was eleven when he and his mother were put on a train from Mechelen to Auschwitz, a route that few have survived. However, this transport on April 19, 1943 was different from usual. Three brave young men sabotaged the train and forced it to stop near Boortmeerbeek, allowing 231 people to escape. The train continued, this time with the door open and when it later slowed down, Simon also managed to regain his freedom.
Did he jump? Was he pushed? It is a question he will never be able to answer with certainty. But the joy of surviving will live forever in the shadow of the sadness of his loss.

KOENRAAD TINEL
Koenraad was six when the war broke out. Growing up in a Nazi family, he was soon confronted with feelings of superiority, obedience and harshness. He watched as his beloved Jewish piano teacher was replaced by a man in uniform. After the war the family was forced to flee, and Koenraad had to run for his life, just like Simon. Once he realised what really happened during that period, sadness and incomprehension about the choices his parents made for both themselves and for him, set in. From that moment onwards his life has been devoted to learning to deal with the guilt and shame of his family past.

THE MEETING
In 2012, Koenraad Tinel and Simon Gronowski met for the first time. Simon was very clear from that first moment: “the children of the Nazis are not to blame.” Koenraad was deeply moved by this. Although they grew up in opposing camps, they had similar war experiences. They both had to flee, go into hiding, and are marked by the past and the events in which they became involved without being asked. The recognition of this common experience and of each other’s grief became the foundation for a lifelong friendship based on mutual understanding and hope.

PUSH – THE BEGINNING
In 2014, during their first meeting, Howard Moody promised Simon Gronowski to dedicate his next opera to his life story. A fascinating, personal story about the horror of the holocaust, about fear and loss, but also about hope, forgiveness and optimism.
“Ma vie n’est que miracles” is Simon’s all-encompassing motto, “I chose to live in the present and in the future, for optimism, joy and friendship.”

In 2016 PUSH saw the light for the first time at Battle Festival. A total of three productions of the work were staged in the UK, all as community projects involving hundreds of people.

A unique experience that has left a deep impression on everyone’s life.

In 2019 PUSH finally came to Brussels, the home of Simon Gronowski and the place where it all began.

PUSH 2021
“PUSH revisited” is a reworked version of parts of the PUSH opera in concert form, coupled with a unique exhibition of the work of visual artist Koenraad Tinel, which is steeped in this personal history. The exhibition, curated especially for this occasion, will feature sculptures and drawings from Tinel’s extensive oeuvre. New, never-before-seen work by the artist will also be on display.

“PUSH revisited” will be a location project. We are guests of IMAGINAIR, a creative collective that resides in a former furniture factory awaiting conversion into residential project Dijledonk. The collective fills the industrial site with art and with beauty. Here “PUSH revisited” finds a breathtaking backdrop.

“Revisited” also literally refers to the place of action. The site is near Boortmeerbeek, where the train was brought to a halt that day by the three resistance fighters, which is the reason why Simon is still with us today.

This project arose as a spontaneous response to a proposal for solidarity. What was originally only intended as financial support for the freelance artists of PUSH has grown into an event to revive the momentum of PUSH together. This project shows the involvement of the artists and their desire to keep this story alive.

“PUSH revisited” is dedicated to Simon Gronowski and Koenraad Tinel. Thanks to their inspiring resilience they show us that, regardless of our backgrounds, we have the choice to do the right thing at any time in our lives. To focus on trust, connection, friendship and hapiness. To be optimistic. 

MEANING FOR THE PRESENT
PUSH goes way beyond Simon’s life story and his positive message. It is also about the here and now, about how history repeats itself, how every day millions of people do their best to hold on to hope and optimism, despite their reality.

Howard Moody deliberately wanted to build a bridge in time and space with PUSH: “It was my intention to make Simon’s story relevant in the light of events in our own time. Children all over the world are still dragged into conflicts that do not belong to them and we all have the opportunity, here and now, not to look away. We can each make the active choice to open up and extend a helping hand, with courage inspired and energised by PUSH.”

Let this story be a guide, a constant invitation to reflect on our role and responsibilities in this world.

KOENRAAD TINEL
Koenraad was zes toen de oorlog uitbrak. Opgroeiend in een nazigezin werd hij al snel geconfronteerd met superioriteitsgevoelens, gehoorzaamheid en hardheid. Hij zag hoe zijn geliefde Joodse pianolerares werd vervangen door een man in uniform.
Na de oorlog werd het gezin verplicht te vluchten, Koenraad heeft hierbij net als Simon moeten rennen voor zijn leven. Toen hij eenmaal besefte wat er werkelijk was gebeurd in die periode, deden verdriet en onbegrip, over de keuzes die zijn ouders ook voor hem maakten, hun intrede.
Vanaf dat moment staat zijn leven in het teken van het leren omgaan met de schuld en schaamte van dit familiale verleden.

SIMON GRONOWSKI
Simon was elf toen hij samen met zijn moeder op een trein van Mechelen naar Auschwitz werd gezet, een traject dat weinigen hebben overleefd. Dit transport op 19 April 1943 verliep echter anders dan anders. Drie moedige jongemannen saboteerden de trein en dwongen deze te stoppen dichtbij Boortmeerbeek waardoor 231 mensen wisten te ontsnappen. De trein reed verder, deze keer met een open deur en toen de trein later vertraagde lukte het ook Simon om zijn vrijheid terug te winnen. Sprong hij? Werd hij geduwd? Het is een vraag die hij nooit met zekerheid zal kunnen beantwoorden. Maar de vreugde over het overleven zal voor altijd blijven bestaan in de schaduw van het verdriet over zijn verlies.

DE ONTMOETING
In 2012 ontmoetten Koenraad Tinel en Simon Gronowski elkaar voor het eerst.
Simon is vanaf het eerste moment zeer duidelijk: “De kinderen van de nazi’s treft geen blaam.” Koenraad is hierdoor diep ontroerd.
Hoewel ze opgroeiden in twee tegenover elkaar staande kampen, hebben ze vergelijkbare oorlogservaringen. Ze moesten vluchten en onderduiken en beiden zijn getekend door het verleden en de gebeurtenissen waar zij ongevraagd bij betrokken raakten.
De erkenning van dit besef en van elkaars verdriet hieromtrent werd de basis voor een levenslange vriendschap, gebaseerd op wederzijds begrip en hoop.

PUSH – HET ONTSTAAN
In 2014, tijdens hun eerste ontmoeting, beloofde Howard Moody aan Simon Gronowski om zijn volgende opera te wijden aan diens levensverhaal. Een fascinerend, persoonlijk verhaal over de gruwel van de holocaust, over angst en verlies, maar tegelijkertijd ook over hoop, vergeving en optimisme.
“Ma vie n’est que miracles” is de allesomvattende lijfspreuk van Simon: “ik heb ervoor gekozen in het heden en de toekomst te leven, voor optimisme, vreugde en vriendschap.”

In 2016 zag PUSH voor het eerst het licht op het Battle festival. In totaal werden er drie producties van het werk opgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, allen als ‘community projects’ waarbij honderden mensen betrokken waren. Een unieke ervaring die een diepe indruk op hen heeft nagelaten.

In 2019 kwam PUSH eindelijk naar De Munt in Brussel, de stad die de  thuishaven is van Simon Gronowski en de plek waar het allemaal begon.

TIDES
Is een unieke tentoonstelling met het werk van beeldend kunstenaar Koenraad Tinel, dat dooraderd is van deze persoonlijke geschiedenis. Op de speciaal voor deze gelegenheid samengestelde tentoonstelling, zullen sculpturen en tekeningen te zien zijn uit het omvangrijke oeuvre van Tinel.
Er wordt ook nieuw, niet eerder gezien werk van de kunstenaar getoond. Voor ‘PUSH revisited’ koppelen we de tentoonstelling aan een herwerkte versie van delen van de opera in concertvorm.

“PUSH revisited” wordt een locatie-project. We zijn te gast bij IMAGINAIR, een creatief collectief dat resideert in een voormalige meubelfabriek in afwachting van de herbestemming ervan tot woonproject Dijledonk. Het collectief vult de industriële site met kunst en met schoonheid. Hier vindt “PUSH revisited” een adembenemend decor.

“Revisited” verwijst ook letterlijk naar de plaats van actie. De site ligt vlakbij Boortmeerbeek waar de trein die bewuste dag tot stilstand werd gebracht door de drie verzetsstrijders, waardoor Simon vandaag nog bij ons is.

“PUSH revisited” wordt opgedragen aan Simon Gronowski en Koenraad Tinel met dank aan hun inspirerende veerkracht. Zij tonen ons dat, ongeacht onze achtergrond, we op elk moment in ons leven de keuze hebben om het juiste te doen. Om ons te richten op vertrouwen, verbinding, vriendschap en geluk. Om optimistisch te zijn.

SIMON GRONOWSKI
Simon a onze ans lorsque sa mère et lui sont mis dans un train de Malines à Auschwitz, un voyage auquel peu de gens survivent. Cependant, ce transport du 19 avril 1943 va se dérouler différemment. Trois jeunes hommes courageux sabotent le train et le forcent à s’arrêter près de Boortmeerbeek, permettant à 231 personnes de s’échapper. Le train continue, étonnamment une porte reste ouverte. Lors d’un ralentissement Simon réussit également à retrouver la liberté.
A-t-il sauté ? L’a-t-on poussé ? C’est une question à laquelle il ne pourra jamais répondre avec certitude. Mais la joie de survivre collera à jamais au chagrin de sa perte. 

KOENRAAD TINEL
Koenraad a six ans quand la guerre éclate. Grandissant dans une famille nazie, il sera nourri de sentiments de supériorité et d’impératifs d’obéissance implacables.
Il voit comment son professeur de piano juif adoré est remplacé par un homme en uniforme. Après la guerre, la famille est obligée de fuir et Koenraad, tout comme Simon, doit tout faire pour sauver sa peau. Une fois qu’il réalise ce qui s’est réellement passé durant cette période, la tristesse et l’incompréhension quant aux choix de ses parents l’envahissent. À partir de ce moment, sa vie consiste à apprendre à gérer la culpabilité et la honte de ce passé familial.

LA RÉUNION
Koenraad Tinel et Simon Gronowski se sont rencontrés pour la première fois en 2012.
Dès le premier instant, Simon a été très clair : “Les enfants des nazis ne sont pas à blâmer.” Koenraad en a été profondément ému.
Bien qu’ils aient grandi dans deux camps opposés, ils ont vécu des expériences de guerre similaires. Ils ont dû fuir et se cacher et tous deux sont marqués par le passé et les événements auxquels ils ont été involontairement mêlés. La reconnaissance de cette prise de conscience et du chagrin de l’autre face à cette situation est devenue la base d’une amitié de toute une vie, fondée sur la compréhension mutuelle et l’espoir.

PUSH – LA GENÈSE
En 2014, lors de leur première rencontre, Howard Moody a promis à Simon Gronowski de consacrer son prochain opéra au récit de sa vie. Une histoire fascinante et personnelle sur l’horreur de l’Holocauste, sur la peur et la perte, mais aussi sur l’espoir, le pardon et l’optimisme.
“Ma vie n’est que miracles” est la devise globale de Simon : “J’ai choisi de vivre dans le présent et l’avenir, pour l’optimisme, la joie et l’amitié.” 

En 2016, PUSH a vu la lumière du jour pour la première fois au festival Battle. Trois productions de l’œuvre ont été montées au Royaume-Uni, toutes sous forme de projets communautaires impliquant des centaines de personnes. Une expérience unique qui a profondément marqué la vie de chacun.

En 2019, PUSH est finalement venu à Bruxelles, la patrie de Simon Gronowski et le lieu où tout a commencé.

PUSH 2021
“PUSH revisited” est une version retravaillée de certaines parties de l’opéra sous forme de concert, lié à une exposition unique de l’œuvre de l’artiste visuel Koenraad Tinel, qui est imprégné de cette histoire personnelle.
L’exposition, qui a été spécialement conçue pour l’occasion, présentera des sculptures et des dessins issus de l’œuvre considérable de Tinel. De nouvelles œuvres inédites de l’artiste seront également exposées.

“PUSH revisited” sera un projet à la localisation unique.
Nous sommes l’invité d’IMAGINAIR, un collectif créatif qui réside dans une ancienne usine de meubles en attendant sa réaffectation en projet résidentiel Dijledonk. Le collectif remplit le site industriel d’art et de beauté. Ici, “PUSH revisited” trouve un cadre à couper le souffle.

“Revisited” fait aussi littéralement référence au lieu de l’action. Le site est situé près de Boortmeerbeek où le train a été arrêté ce jour-là par les trois résistants, ce qui a permis à Simon d’être encore parmi nous aujourd’hui.

Ce projet est né d’une réaction spontanée à une proposition de solidarité. Ce qui était à l’origine un soutien financier aux artistes indépendants de PUSH, est devenu un événement pour relancer la dynamique de PUSH ensemble. Ce projet témoigne de l’engagement des artistes et de leur volonté de faire vivre cette histoire.

“PUSH revisited” est dédié à Simon Gronowski et Koenraad Tinel en hommage à leur résilience inspirante. Ils nous montrent que, quel que soit notre milieu, nous pouvons faire le bon choix à chaque instant. Nous sommes en mesure d’opter pour la confiance, la main tendue, l’amitié, le bonheur. Et l’optimisme.

LE SENS DU PRÉSENT
PUSH va bien au-delà de l’histoire de la vie de Simon et de son message positif. Il s’agit également du “hic et nunc”, de la façon dont l’histoire se répète, de la façon dont, chaque jour, des millions de personnes font de leur mieux pour garder l’espoir et l’optimisme, malgré leur réalité.

Avec PUSH, Howard Moody a consciemment voulu construire un pont dans le temps et dans l’espace : “J’avais l’intention de rendre l’histoire de Simon pertinente à la lumière des développements actuels. Encore aujourd’hui, des enfants du monde entier sont entraînés dans des conflits qui ne leur appartiennent pas. Nous avons tous, ici et maintenant, la possibilité de ne pas détourner le regard. Chacun de nous peut faire le choix activement de s’ouvrir et de tendre la main, avec un courage inspiré et dynamisé par PUSH.”

Que cette histoire soit un guide, une invitation constante à réfléchir à nos rôles et responsabilités dans ce monde.

supported by